Vi som utför badrumsrenovering

Är en grupp specialiserade byggarbetare som är väl förtrogna med sitt arbete och som med stort engagemang åtar sig sina uppdrag.

Förutom lång erfarenhet har vi även bred kunskap i både det praktiska och estetiska utförandet. Därför kan vi också ge tips och råd om vilket material man bör använda och hur man bäst hanterar det befintliga utrymmet.

Vi är uppskattade hos våra kunder – som för det mesta är privatpersoner – för vår professionalism och vårt engagemang.

Vår prioritet är tjänster av hög kvalité till attraktiva priser. Vi utför badrumsrenoveringar och nybyggnationer med material från kända tillverkare. Installationen utförs med den senaste och miljövänligaste tekniken. Detta gör att vi klarar av att leverera enligt de höga förväntningar som många av våra kunder har.

Miljö & Kvalitet

Vårt mål är alltid att infria kundens förväntningar och mer därtill, även för de mest krävande uppdrag. Vi arbetar strikt enligt fastställda rutiner som anger sättet för genomförandet av de olika arbetsmomenten samt för det material som ska användas.

Våra medarbetare deltar aktivt i utbildningar och kurser som omfattar teoretisk och praktisk kunskap om de senaste teknikerna och materialen. Detta för att möta de ökade kraven i vår bransch. Kunskap om den senaste tekniken och val av byggmaterial möjliggör ett mer effektivt arbetssätt, vilket bidrar till minskad arbetstid och i slutändan minskade kostnader.
Detta gör att du som kund får en billigare tjänst utan avkall på kvalitén.

Vi gör allt för att ni som kund ska få det som avtalats inom ramen för
utseende – funktion – tid – och kostnad.