Landskrona
Om Landskrona

Landskrona stad ombildades vid kommunreformen 1862 till en stadskommun. Kringliggande socknar/landskommuner införlivades i stadskommunen 1959, 1967 och 1969. 1971 uppgick stadskommunen i Landskrona kommun med Landskrona som centralort. I kyrkligt hänseende har Landskrona alltid hört till Landskrona församling. Orten ingick till den1 juli 1967 i domkretsen för Landskrona rådhusrätt för att därefter till 1971 ingå i Landskrona domsagas tingslag och orten sedan 2002 i Lunds domsaga.

Fakta om Landskrona
Landskrona stad fick möjligen sina första stadsprivilegier den 20 mars 1413, då fiskeläget Sønder Sæby gavs stadsprivilegier av unionskungen Erik av Pommern. Årtalet för grundande av samhället har på senare år blivit omdiskuerat, då man på danska Rigsarkivet funnit ett diplom daterat 1405 vari ortnamnet ”Landzcrone” förekommer och således kan staden ha existerat minst 8 år tidigare än man förut trott.
badrumsrenovering i Helsingborg
badrumsrenovering i Helsingborg
badrumsrenovering

Om Badrumsbyggaren

Efter många år av badrumsrenoveringar har vi skaffat oss en gedigen erfarenhet som förenats med modern teknik. Vi har en ständig strävan efter att vara landets bästa badrumsbyggare. För oss finns inga för stora, för små eller för komplicerade badrum. Dessutom renoverar vi alla typer av våtrum. Renovera ditt badrum med Badrumsbyggaren Innebär att anlita ett enda företag för att renovera badrummet färdigt. 

Skulle du villa starta ett nytt projekt med oss?

Efter många år av badrumsrenoveringar har vi skaffat oss en gedigen erfarenhet som förenats med modern teknik. Vi har en ständig strävan efter att vara landets bästa badrumsbyggare. För oss finns inga för stora, för små eller för komplicerade badrum. Dessutom renoverar vi alla typer av våtrum. Vår styrka är korta leveranstider och hög kvalité.