GDPR

POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgiftsansvarig är badrumsbyggaren.se

1. Anledning till uppgiftsbehandling

Badrumsbyggaren behandlar personuppgifter för att kunna identifiera dig som kund eller avtalspart där samtycke ges när avtalet signeras.
Därav behövs personuppgifter för offert, fakturering, Rot-ansökan, orderläggning, kontakt via telefon & e-post.Andra situationer där vi kommer i kontakt med personuppgifter och där uppgifterna kommer direkt från den registrerade är offertförfrågningar via telefon, kontaktformulär på hemsida, webbaserad uppdragstjänst, e-post, inredningsbeställningar.

I marknadsföringssyfte använder vi referensmaterial där den enskilde kunden har, skriftligen, givit sitt samtycke.

2. Vilka uppgifter behandlar Badrumsbyggaren

De personuppgifter vi oftast samlar in är:
– För- & Efternamn
– Gatu- & Postadress
– Fastighetsbeteckning
– Personnummer
– Namnteckning
– Telefonnummer
– Mailadress

Uppgifter vi i sällsynta fall samlar in på enskild begäran är:
– Bostadsritningar
– Bankkontouppgift för kreditering och återbetalning

2. Hantering av uppgifterna

Personuppgiftsansvarig hanterar dina uppgifter. Vi kommer inte att dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy,
om vi inte är skyldiga att göra det enligt lag eller om vi har fått ditt medgivande till sådant utlämnande.

Uppgifter vidarebefordras till tredje part bara om detta krävs för att
fullfölja ingånget avtal eller om det finns krav i lag eller förordning.

4. Säkerhetsåtgärd

Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring eller spridning. All behandling sker under sekretess.

5. Borttagning av uppgifter

Du har rätt att erhålla kostnadsfri information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig i ett s.k. registerutdrag och om dina uppgifter är felaktiga kan du begära att få dem rättade.
Du har även i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade om dessa inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in.
Den information som måste sparas i syfte att upprätthålla bokföring, skatteuppgifter samt möjligheten för garanti och reklamation kommer att finnas kvar under den tidsperiod som är gällande.
7 år för bokföring och 10 år för garantiärenden. När en referenskund återkallar sitt samtycke kommer vi att radera den informationen.

Annan information i mail eller sms från okända och/eller kortvariga kontakter som inte uppfyller något syfte kommer vartefter och inom 1 år att rensas bort och raderas.
Vid hantering av en kunds bankkontouppgift kommer informationen att raderas så fort betalningsåtgärden är utförd.

Mail som är förflyttade till papperskorgen töms automatisk av mailprogrammet efter en månad.

Vid frågor kontakta oss på info@badrumsbyggaren.se

gdpr